Opublikowano

Ssak z Balearów był zmiennocieplny?

Stałocieplność jest dla większości ssaków cechą na tyle korzystną, że wydawać by się mogło, że ewolucja powinna sprzyjać jej utrzymaniu przez kolejne pokolenia. Okazuje się jednak, że przyroda jest pełna wyjątków , o czym świadczą badania nad gatunkiem zwierzęcia wymarłego ok. 5000 lat temu.