Opublikowano

Rzadsze częściej pomijamy

Kiedy ludzie szukają rzadkich obiektów , np. broni i materiałów wybuchowych w bagażu podróżnych czy guzów w tkankach chorego, mają kłopot z ich wypatrzeniem . Prawdziwa jest też odwrotna zależność. Jeśli z czymś stykamy się często, widzimy to wszędzie, nawet tam, gdzie naprawdę się nie pojawia ( Current Biology ).