Opublikowano

Magnetyczny ferroelektryk

Na początku była teoria. Craig Fennie z Argonne National Laboratory przewidział, że tytanian żelaza (FeTiO 3 ) wytworzony pod wysokim ciśnieniem, powinien wykazywać zarówno właściwości ferromagnetyczne jak i polaryzację ferroelektryczną . Takiej kombinacji zwykle nie spotyka się w jednym materiale.