Opublikowano

Gra na pajęczynie

Zajadkowate ( Reduviidae ) są drapieżnymi bądź pasożytniczymi pluskwiakami różnoskrzydłymi, zamieszkującymi przede wszystkim tropiki. Okazuje się, że gdy niektóre z nich polują na pająki, wygrywają na sieciach melodie, sygnalizujące pogoń lub zjawienie się ofiary . Koniec końców składają na ich głowie coś w rodzaju "pocałunku" śmierci.